IZGON SVINJA I ŠTETOČINA

 

Kako bi spriječili velike štete na usjevima naših poljoprivrednika 13.08.2017.g u 06:00 sati organizira se izgon svinja i štetočina sa psima. Izgon će se izvršiti na području Majuri i Taborište. Okupljanje lovaca bit će u Lovačkom domu L.U Fazan Petrinja. Mole se svi lovci udruge da se odazovu u što većem broju. DOBRA KOB