O nama

Nastavljajući tradiciju lova 1998. godine osnovana je Lovačka udruga “Fazan” Petrinja, pravni slijednik Lovačkog društva “Fazan” Petrinja osnovanog 1947. godine. Udruga trenutno broji 130 članova i gospodari s dva lovišta, županijsko lovište III/127 Petrinja površine 10 889 ha i državno lovište III/14 Kotar šuma površine 5 201 ha.    U oba lovišta Udruga gospodari temeljem Lovno-gospodarske osnove odobrene od strane Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Redovite zadaće vezane za našu djelatnost odnose se na:
– prihranu i prehranu divljači ( kukuruz, sijeno, suncokret, ječam, zob, jabuke i dr.)
– izradu lovno-tehničkih objekata (hranilice, solila, pojilice, jasle, prosjeke, remize, čeke i dr.)
– briga o zdravlju divljači ( suradnja sa nadležnom Veterinarskom stanicom, Veterinarskim fakultetom i Veterinarskim institutom )
– provođenje mjera na sprječavanju šteta od divljači i na divljači
– uzgojni odstrjel prema planu lova i lovno gospodarskoj osnovi
– suradnja sa susjednim lovačkim udrugama
– druženja i prenašanja iskustava.
Posljednjih su godina pojačani radovi na uređenju lovačkog doma  u sklopu kojega se nalazi hladnjača izrađena prema europskim standardima.
Obzirom da je divljač opće društveno dobro Udruga redovito surađuje s Gradom, Županijom, Turističkom zajednicom i drugim udrugama grada Petrinje kroz donacije mesa divljači za razna društvena zbivanja i druženja.